Chuyển tới nội dung
Phần mềm quản lý mua bán và sản xuất thùng giấy carton

BÁN HÀNG

Chức năng tối quan trọng giúp việc bán hàng và quản lý bán hàng hiệu quả hơn .

THU MUA

Quản lý nhà cung cấp , nguyên liệu đầu vào

GIÁ THÀNH

Tính toán chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm

SẢN XUẤT

Quản lý toàn bộ dây chuyền từ khâu nhập nguyên đến nhập kho thành phẩm

VẬN CHUYỂN

Quản lý nhà xe , xe giao hàng, địa chỉ giao hàng , tính toán chi phí vận chuyển

HÓA ĐƠN

Liên kết với bên cung cấp phầm mềm hóa đơn điện tử

sơ đồ phần mềm xưởng 2.drawio pdf

Two columns
Vertical
Horizontal
Tính diện tích thùng giấy
Kết quả
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show
lapthng
chenyu
sunggong
wellchamp2
thanhsn
hang1
giai my
previous arrow
next arrow